2023

BOTANICA

 

Zainspirowany światem roślin oraz mechanizmami odpowiadającymi za bezustanne powstawanie pomimo wszelkich trudności życia, postanowiłem stworzyć cykl przedstawiający nieistniejącą roślinność. Gwasze przedstawiają stworzenia, które są jakby połączeniem człowieka z rośliną. Podobieństwa w funkcjonowaniu, podatności na upływ czasu i czynniki zewnętrzne, zdumiewający fakt świadczący o tym, iż rośliny podobnie jak zwierzęta czy ludzie komunikują się ze sobą, powoduje, że nasze dwa światy, a mianowicie świat roślin i świat człowieka powinny się w przyszłości coraz bardziej łączyć, a nie jak widzimy to obecnie, coraz bardziej się od siebie oddalać. Jesteśmy w końcu takimi samymi projektami, które kiedyś nie istniały. Obecnie pojawiliśmy się na chwilę i w przyszłości zostaniemy zastąpieni przez organizmy jeszcze nieistniejące, lepiej dostosowane do otaczających warunków niż my.

ZIEMOWIT FINCEK

EN